Meet the artist


AUGUST-SEPTEMBER 2021


NOTORIOUS B.E.A.U.


Een jonge Rotterdamse/Antwerpse  kunstenaar die de absurde wereld uit de digitale kunst en virtual reality au serieux neemt en hertaalt naar voorstellingen van een persoonlijke wereld welke zich tussen de gepresenteerde werkelijkheid en zijnsbeleving bevindt en waarin hij zich manifesteert als hartstochtelijke ,absurde held.


Aldus figureert deze held in de odyssee van het bewust geleefde leven en zijn absurde expressies.

In de huidige wereld vol van leugens en met aldus zijn gevaar voor nieuwe autocratische technologische totalitaire regimes is het aan de kunst de strohalm van verzet en zingeving te grijpen . Antidote ipv opgelegde vaccinatie....


Camus, Beuys, Duchamps , Basquiat en vele anderen belichaamden gelijkaardig nihiliserend verzet.

Uiteraard allemaal niet zo dramatisch ernstig te nemen.


Het is gewoon het door toevallen geleide leven dat in zijn absurditeit gevierd wordt.Meer niet...

De mens kent de eigenlijke realiteiten niet,evenmin als de veronderstelde realiteiten.

Hij staat ertussen , kijkt ernaar en moet er hartstochtelijk van proeven